Uchwała 12/2014

Uchwała 12/2014
 
Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.03.2014 r.
 
 
 
 
 
w sprawie:     powołania Komisji Certyfikującej Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
 
 
 
Na podstawie § 5 Regulamin certyfikacji produktów Klastra Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uchwala co następuje:
 
§1
 
 Powołuje się Komisję Certyfikującą w składzie:
1.  Marianna Sieja
2. Teresa Ewa Wączek
3. Norbert Hober
 
§2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                        Prezes Zarządu
 
                                                                                                                        Wilhelm Beker
 
 Sekretarz Zarządu                                                                                 
 
 Marianna Sieja