Uchwała 1/2013

Uchwała 1/2013
 
 
o powołaniu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06 2013 r. w Oleśnie postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Dworcowej 20.
 
  
 
                                                                                                        Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                                Norbert Hober
 
Protokolant
 
Zuzanna Prochota